Nieuws uit de sector

Instructies voor het gebruik van sluitingen

2021-06-08
Hoewel de beugel een onderdeel is van de hijsapparatuur, kan zijn rol niet worden onderschat. Het is essentieel bij het hijsen. De beugel heeft zijn eigen toepassingsgebied en functionele kenmerken, dus deze moet duidelijk worden begrepen.

Allereerst moeten we de toepassing en werking begrijpen

1. De uiteindelijke werkbelasting en het toepassingsgebied van de beugel vormen de basis voor de experimentele inspectie en toepassing van de beugel, en overbelasting is verboden.

2. Tijdens het optillen worden de objecten die niet mogen worden opgetild, gebotst en geraakt.

3. Het hefproces moet zo stabiel mogelijk zijn en niemand mag de onderstaande goederen gaan staan ​​of doorgeven, om te voorkomen dat de goederen vallen en mensen pijn doen.

4. Het is noodzakelijk om te proberen een beugel op te tillen voor gebruik. De selectie van het hijspunt moet op dezelfde loodlijn liggen als het zwaartepunt van de hijslast.

5. Ultieme werkbelastingscoëfficiënt van beugel in omgevingen met hoge en lage temperaturen;

6. De dikte van de padeye van het te hijsen object en andere tuigage-accessoires die met de beugelpen zijn verbonden, mogen niet minder zijn dan de diameter van de pen. Bij het gebruik van de beugel is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de spanningsrichting van het effect op de beugelstructuur. Als het niet aan de spanningsvereisten voldoet, zal de toegestane grensbelasting van de beugel aanzienlijk worden verminderd.

Onderhoud en onderhoud

1. De beugel mag niet opstapelen, laat staan ​​drukaccumulatie, om vervorming van de beugel te voorkomen.

2. Wanneer het gesplichaam scheuren en vervorming vertoont, mag de methode van lassen en verwarmen niet worden gebruikt om de beugel te repareren.

3. Het uiterlijk van de sluiting moet worden beschermd tegen roest en mag niet worden opgeslagen in een zuur, alkalisch, zout, chemisch gas, vochtige en hoge temperatuuromgeving.

4. De beugel wordt door een speciaal daartoe aangewezen persoon op een geventileerde en droge plaats bewaard.

De beugel moet worden vervangen wanneer deze tot op zekere hoogte wordt gebruikt.

1. In het geval van een van de volgende omstandigheden worden de goederen vervangen of gesloopt.

2. Wanneer de vervorming van het beugellichaam meer dan 10 ^ bedraagt, moeten de onderdelen worden vervangen of gesloopt.

3. Wanneer de corrosie en slijtage 10% van de nominale maat overschrijden, moeten de onderdelen worden vervangen of gesloopt.

4. Als het beugellichaam en de penschacht scheuren vertonen door foutdetectie, moeten ze worden vervangen of weggegooid.

5. In het geval van significante vervorming van het beugellichaam en de penschacht, is deze ongeldig.

6. Wanneer scheuren en scheuren worden gevonden door menselijke ogen, moeten de onderdelen worden vervangen of weggegooid